Szkoła dr Binan

Problem niepełnosprawnych fizycznie i osób z dysfunkcjami psychicznymi jest jedną z wielu bolączek dzisiejszego Aleppo. Rodziny posiadające takich członków są w swoisty sposób napiętnowane społecznie, co powoduje ich izolację. Samotne matki z chorymi dziećmi skazane są na siedzenie w domach, co uniemożliwia im znalezienie pracy i przetrwanie w tych trudnych dla aleppiańczyków czasach. Dlatego działania niezłomnej dr Binan Kayali są tak ważne.

Szkoła dr Binan niesie nie tylko edukację i pomoc psychologiczną dla dzieci z autyzmem i zespołem Downa, ale także pozwala im poczuć siłę wspólnoty i płynącą z niej miłość. Wystaczy spędzić kilka chwil z podopiecznymi ośrodka, wolontariuszami i nauczycielami, żeby zrozumieć promienny uśmiech dr Binan i radość jaką wszyscy czerpią z jej heroicznej pracy.

Szkoła działa od ponad 3 lat i opiekuje się 200 dziećmi, w tym bezdomnymi. 30 terapeutów pracuje na dwie zmiany 6 dni w tygodniu: do południa realizowane są zajęcia grupowe (logopedyczne, rysunek, „umiejętności”) dla ok. 130 dzieci, a po południu sesje indywidualne dla 70. Ze względu na brak środków szkoła funkcjonuje na parterze zaniedbanej kamienicy w Zachodnim Aleppo. Mimo trudności finansowych dzielna dr Binan nie odmawia nikomu, kto prosi o przyjęcie dziecka do szkoły.

Co ważna, działania pomocowe dr Binan nie ograniczają się do niepełnosprawnych dzieci: w czasie najcięższych walk chodziła do wiezień by prowadzić terapię dla najbardziej zdegenerowanych mężczyzn. Binan jest także przyjacielem ojca Firasa z Terre Sainte, gdzie kieruje projektem leczenia traumy wojennej u dzieci i młodzieży.

Ośrodek dr Binan jest jednym z miejsc, które chcemy wesprzeć środkami pozysknymi podczas wydarzenia "Łódź dla Aleppo".

5 PLN 10 PLN 20 PLN
50 PLN
100 PLN 200 PLN
300 PLN 500 PLN 1000 PLN

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”
ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
mBank, 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
Tytuł przelewu: Łódź dla Aleppo